Раз в неделю мы отправляем анонсы новинок парфюмерии, новые акции и скидки!!!

Тіл:

Құпиялылық саясаты

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

· 1.1. Пайдаланушының сайтты пайдалануы осы Құпиялылық саясатымен және пайдаланушының жеке деректерін өңдеу шарттарымен келісуді білдіреді.

· 1.2. Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда, пайдаланушы сайтты пайдалануды тоқтатуы керек.

· 1.3. Бұл Құпиялылық саясаты тек осы сайтқа қолданылады. Сайт әкімшілігі пайдаланушы сайтта қол жетімді сілтемелер бойынша өтуі мүмкін үшінші тұлғалардың сайттарын бақыламайды және олар үшін жауапты болмайды.

· 1.4. Сайт әкімшілігі Сайт пайдаланушысы ұсынатын жеке деректердің дұрыстығын тексермейді.

2. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ МӘНІ

· 2.1. Осы Құпиялылық саясаты Сайт әкімшілігінің сұратуы бойынша пайдаланушы ұсынатын дербес деректердің құпиялылығын қорғау режимін жарияламау және қамтамасыз ету бойынша Сайт әкімшілігінің міндеттемелерін белгілейді.

· 2.2. Осы Құпиялылық саясаты шеңберінде өңдеуге рұқсат етілген дербес деректерді пайдаланушы сайтта тіркеу нысанын толтыру арқылы ұсынады.

3. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ АҚПАРАТЫН ЖИНАУ МАҚСАТТАРЫ

· 3.1. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының жеке деректерін келесі мақсаттарда пайдалана алады:

· 3.1.1. Тапсырысты рәсімдеу үшін пайдаланушыны сәйкестендіру.

· 3.1.2. Пайдаланушыға сайттың жеке ресурстарына қол жетімділікті қамтамасыз ету.

· 3.1.3. Пайдаланушымен Кері байланыс орнату, соның ішінде сайтты пайдалануға, Қызметтерді көрсетуге қатысты хабарламаларды, сұрау салуларды жіберу, пайдаланушыдан сұрау салулар мен өтінімдерді өңдеу.

· 3.1.4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алаяқтықтың алдын алу үшін пайдаланушының орналасқан жерін анықтау.

· 3.1.5. Пайдаланушы ұсынған жеке деректердің сенімділігі мен толықтығын растау.

· 3.1.6. Тапсырыс жағдайы туралы Сайт пайдаланушысына хабарлама.

· 3.1.7. Сайтты пайдалануға байланысты мәселелер туындаған кезде пайдаланушыға тиімді клиенттік және техникалық қолдау көрсету.

· 3.1.8. Пайдаланушыға оның келісімімен өнім жаңартуларын, арнайы ұсыныстарды, бағалар туралы ақпаратты, жаңалықтар жіберілімін және сайт атынан немесе сайт серіктестерінің атынан өзге де мәліметтерді ұсыну жолымен жүзеге асырылады.

· 3.1.9. Пайдаланушының келісімімен жарнамалық қызметті жүзеге асыру.

· 3.1.10. Өнімдерді, жаңартуларды және қызметтерді алу мақсатында пайдаланушыға серіктестердің сайттарына немесе сервистеріне рұқсат беру.

4. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

· 4.1. Пайдаланушы міндетті:

· 4.1.1. Сайтты пайдалану үшін қажетті жеке мәліметтер туралы ақпарат беріңіз.

· 4.1.2. Осы ақпарат өзгерген жағдайда дербес деректер туралы ұсынылған ақпаратты жаңарту, толықтыру.

· 4.2. Сайт әкімшілігі міндетті:

· 4.2.1. Алынған ақпаратты тек осы Құпиялылық саясатының 3-тармағында көрсетілген мақсаттар үшін пайдаланыңыз.

· 4.2.2. Құпия ақпараттың құпия сақталуын қамтамасыз ету, пайдаланушының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жария етпеу, сондай-ақ Пайдаланушының берілген дербес деректерін сатуды, айырбастауды, жариялауды немесе өзге де ықтимал тәсілдермен жария етпеу.

· 4.2.3. Қолданыстағы іскерлік айналымда ақпараттың осы түрін қорғау үшін әдетте пайдаланылатын тәртіпке сәйкес Пайдаланушының жеке деректерінің құпиялылығын қорғау үшін сақтық шараларын қолдану.

· 4.2.4. Дұрыс емес дербес деректер немесе заңсыз іс-әрекеттер анықталған жағдайда, тексеру кезеңінде пайдаланушының немесе оның заңды өкілінің не Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органның жүгінген немесе Сұрау салған кезінен бастап тиісті пайдаланушыға қатысты дербес деректерді бұғаттауды жүзеге асыруға.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

· 5.1. Өз міндеттемелерін орындамаған Сайт Әкімшілігі Қазақстан заңнамасына сәйкес дербес деректерді заңсыз пайдалануға байланысты пайдаланушы шеккен шығындар үшін жауапты болады.

· 5.2. Құпия ақпарат жоғалған немесе жария етілген жағдайда сайт әкімшілігі осы құпия ақпарат болған жағдайда жауап бермейді:

· 5.2.1. Ол жоғалғанға немесе ашылғанға дейін қоғамдық меншікке айналды.

· 5.2.2. Сайт әкімшілігі оны алғанға дейін үшінші тараптан алынды.

· 5.2.3. Пайдаланушының келісімімен ашылды.

6. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

· 6.1. Сайт пайдаланушысы мен Сайт әкімшілігі арасындағы қарым-қатынастардан туындайтын даулар бойынша талап арызбен сотқа жүгінгенге дейін талап қою (дауды ерікті түрде реттеу туралы жазбаша ұсыныс) міндетті болып табылады.

· 6.2. Кінә қоюды алушы кінә қоюды алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде кінә қоюды қарау нәтижелері туралы өтініш берушіге жазбаша хабарлайды.

· 6.3. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органының қарауына берілетін болады.

· 6.4. Осы Құпиялылық саясатына және пайдаланушы Мен Сайт әкімшілігі арасындағы қатынастарға Қазақстанның қолданыстағы заңнамасы қолданылады.

7. ҚОСЫМША ШАРТТАР

· 7.1. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.

· 7.2. Егер саясаттың жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, жаңа құпиялылық саясаты интернет-дүкеннің сайтында орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді

Білім жаңалықтары Ақпараттық бюллетеньге жазылу құпиялылық саясаты